HẢI SẢN

CÁ MÚ ĐỎ INDONESIA

800,000₫  / GIÁ 1KG
 Cá bơn Canada  Cá bơn Canada
Sale

Cá bơn Canada

27,500₫  / Vỉ 400g 55,000₫
- 50%

Cá lưỡi trâu Canada

40,000₫  / Vỉ 500g

Cá Silver Hake Canada

80,000₫  / Vỉ 500g

Cá Đỏ Canada

180,000₫  / Vỉ 500g

Thanh Cá trích ép trứng 180gr

216,000₫  / Thanh (160g-180gr)

Sản phẩm đã xem